Glogster je društvena mreža koja omogućava svojim korisnicima da kreiraju interaktivne, multimedijalne projekte, tzv. glogove, koristeći muziku, slike, tekst, specijalne efekte, video klipove, animacije i linkove. Glog je skracenica od "graphics blog" i izgleda kao poster, s tim što čitaoci mogu da uđu u interakciju sa sadržinom gloga. Trenutno ova društvena mreža ima preko million registrovanih korisnika.

Glogster EDU je obrazovna platforma koja se razvila iz Glogstera 2009. godine. Ona omogućava nastavnicima i đacima da glogove koriste kao nastavno sredstvo i da svoje glogove izlažu u virtuelnim učionicama. Nastavnici mogu da prave projekte, zadaju zadatke, ocenjuju radove i sa đacima ostvare online komunikaciju.